LTD Can Cup 2024

Lịch thi đấu bóng đá khác: Anh Đức Pháp Ý TBN Asian Cup Can Cup LTD BD

Thứ 2 - 02/09

23:00 - 02/09 Bảng A
Comoros

vs

Gambia
 
23:00 - 02/09 Bảng D
Libya

vs

Rwanda
 
23:00 - 02/09 Bảng G
Bờ Biển Ngà

vs

Zambia
 
23:00 - 02/09 Bảng A

vs

Madagascar
 
23:00 - 02/09 Bảng D
Nigeria

vs

Benin
 
23:00 - 02/09 Bảng H
DR Congo

vs

Guinea
 
23:00 - 02/09 Bảng G
Sierra Leone

vs

Chad
 
23:00 - 02/09 Bảng B
Central African Republic

vs

Lesotho
 
23:00 - 02/09 Bảng C

vs

Cape Verde
 
23:00 - 02/09 Bảng F

vs

Angola
 
23:00 - 02/09 Bảng C
Mauritania

vs

Botswana
 
23:00 - 02/09 Bảng H
Tanzania

vs

Ethiopia
 
23:00 - 02/09 Bảng F
Sudan

vs

Niger
 
23:00 - 02/09 Bảng B

vs

Gabon
 
23:00 - 02/09 Bảng I
Guinea-Bissau

vs

Eswatini
 
23:00 - 02/09 Bảng I
Mali

vs

Mozambique
 
23:00 - 02/09 Bảng K
Congo

vs

South Sudan
 
23:00 - 02/09 Bảng K
South Africa

vs

Uganda
 
23:00 - 02/09 Bảng J

vs

Namibia
 
23:00 - 02/09 Bảng J
Kenya

vs

Zimbabwe
 
23:00 - 02/09 Bảng L
Malawi

vs

Burundi
 
23:00 - 02/09 Bảng L

vs

Burkina Faso
 

Thứ 6 - 06/09

23:00 - 06/09 Bảng D
Benin

vs

Libya
 
23:00 - 06/09 Bảng A
Gambia

vs

 
23:00 - 06/09 Bảng G
Chad

vs

Bờ Biển Ngà
 
23:00 - 06/09 Bảng A
Madagascar

vs

Comoros
 
23:00 - 06/09 Bảng D
Rwanda

vs

Nigeria
 
23:00 - 06/09 Bảng F
Angola

vs

Sudan
 
23:00 - 06/09 Bảng C
Botswana

vs

 
23:00 - 06/09 Bảng H
Ethiopia

vs

DR Congo
 
23:00 - 06/09 Bảng G
Zambia

vs

Sierra Leone
 
23:00 - 06/09 Bảng F
Niger

vs

 
23:00 - 06/09 Bảng C
Cape Verde

vs

Mauritania
 
23:00 - 06/09 Bảng B
Gabon

vs

Central African Republic
 
23:00 - 06/09 Bảng H
Guinea

vs

Tanzania
 
23:00 - 06/09 Bảng B
Lesotho

vs

 
23:00 - 06/09 Bảng I
Eswatini

vs

Mali
 
23:00 - 06/09 Bảng I
Mozambique

vs

Guinea-Bissau
 
23:00 - 06/09 Bảng K
South Sudan

vs

South Africa
 
23:00 - 06/09 Bảng K
Uganda

vs

Congo
 
23:00 - 06/09 Bảng J
Namibia

vs

Kenya
 
23:00 - 06/09 Bảng L
Burkina Faso

vs

Malawi
 
23:00 - 06/09 Bảng J
Zimbabwe

vs

 
23:00 - 06/09 Bảng L
Burundi

vs

 

Thứ 6 - 11/10

23:00 - 11/10 Bảng D
Benin

vs

Rwanda
 
23:00 - 11/10 Bảng A
Madagascar

vs

Gambia
 
23:00 - 11/10 Bảng D
Nigeria

vs

Libya
 
23:00 - 11/10 Bảng G
Bờ Biển Ngà

vs

Sierra Leone
 
23:00 - 11/10 Bảng A

vs

Comoros
 
23:00 - 11/10 Bảng B
Gabon

vs

Lesotho
 
23:00 - 11/10 Bảng H
DR Congo

vs

Tanzania
 
23:00 - 11/10 Bảng G
Zambia

vs

Chad
 
23:00 - 11/10 Bảng B

vs

Central African Republic
 
23:00 - 11/10 Bảng C
Cape Verde

vs

Botswana
 
23:00 - 11/10 Bảng F
Angola

vs

Niger
 
23:00 - 11/10 Bảng H
Guinea

vs

Ethiopia
 
23:00 - 11/10 Bảng C

vs

Mauritania
 
23:00 - 11/10 Bảng F

vs

Sudan
 
23:00 - 11/10 Bảng K
South Africa

vs

Congo
 
23:00 - 11/10 Bảng K
Uganda

vs

South Sudan
 
23:00 - 11/10 Bảng L
Burkina Faso

vs

Burundi
 
23:00 - 11/10 Bảng J

vs

Kenya
 
23:00 - 11/10 Bảng L

vs

Malawi
 
23:00 - 11/10 Bảng J
Namibia

vs

Zimbabwe
 
23:00 - 11/10 Bảng I
Mali

vs

Guinea-Bissau
 
23:00 - 11/10 Bảng I
Mozambique

vs

Eswatini
 

Thứ 3 - 15/10

23:00 - 15/10 Bảng D
Libya

vs

Nigeria
 
23:00 - 15/10 Bảng A
Comoros

vs

 
23:00 - 15/10 Bảng D
Rwanda

vs

Benin
 
23:00 - 15/10 Bảng A
Gambia

vs

Madagascar
 
23:00 - 15/10 Bảng G
Chad

vs

Zambia
 
23:00 - 15/10 Bảng B
Central African Republic

vs

 
23:00 - 15/10 Bảng G
Sierra Leone

vs

Bờ Biển Ngà
 
23:00 - 15/10 Bảng B
Lesotho

vs

Gabon
 
23:00 - 15/10 Bảng C
Botswana

vs

Cape Verde
 
23:00 - 15/10 Bảng H
Ethiopia

vs

Guinea
 
23:00 - 15/10 Bảng F
Niger

vs

Angola
 
23:00 - 15/10 Bảng C
Mauritania

vs

 
23:00 - 15/10 Bảng H
Tanzania

vs

DR Congo
 
23:00 - 15/10 Bảng F
Sudan

vs

 
23:00 - 15/10 Bảng K
Congo

vs

South Africa
 
23:00 - 15/10 Bảng K
South Sudan

vs

Uganda
 
23:00 - 15/10 Bảng L
Burundi

vs

Burkina Faso
 
23:00 - 15/10 Bảng J
Kenya

vs

 
23:00 - 15/10 Bảng L
Malawi

vs

 
23:00 - 15/10 Bảng J
Zimbabwe

vs

Namibia
 
23:00 - 15/10 Bảng I
Eswatini

vs

Mozambique
 
23:00 - 15/10 Bảng I
Guinea-Bissau

vs

Mali
 

Thứ 3 - 12/11

00:00 - 12/11 Bảng A
Gambia

vs

Comoros
 
00:00 - 12/11 Bảng D
Benin

vs

Nigeria
 
00:00 - 12/11 Bảng A
Madagascar

vs

 
00:00 - 12/11 Bảng G
Chad

vs

Sierra Leone
 
00:00 - 12/11 Bảng D
Rwanda

vs

Libya
 
00:00 - 12/11 Bảng B
Gabon

vs

 
00:00 - 12/11 Bảng G
Zambia

vs

Bờ Biển Ngà
 
00:00 - 12/11 Bảng B
Lesotho

vs

Central African Republic
 
00:00 - 12/11 Bảng H
Ethiopia

vs

Tanzania
 
00:00 - 12/11 Bảng C
Botswana

vs

Mauritania
 
00:00 - 12/11 Bảng F
Angola

vs

 
00:00 - 12/11 Bảng C
Cape Verde

vs

 
00:00 - 12/11 Bảng F
Niger

vs

Sudan
 
00:00 - 12/11 Bảng H
Guinea

vs

DR Congo
 
00:00 - 12/11 Bảng K
South Sudan

vs

Congo
 
00:00 - 12/11 Bảng K
Uganda

vs

South Africa
 
00:00 - 12/11 Bảng L
Burkina Faso

vs

 
00:00 - 12/11 Bảng J
Namibia

vs

 
00:00 - 12/11 Bảng J
Zimbabwe

vs

Kenya
 
00:00 - 12/11 Bảng L
Burundi

vs

Malawi
 
00:00 - 12/11 Bảng I
Eswatini

vs

Guinea-Bissau
 
00:00 - 12/11 Bảng I
Mozambique

vs

Mali
 

Thứ 7 - 16/11

00:00 - 16/11 Bảng D
Libya

vs

Benin
 
00:00 - 16/11 Bảng A
Comoros

vs

Madagascar
 
00:00 - 16/11 Bảng G
Bờ Biển Ngà

vs

Chad
 
00:00 - 16/11 Bảng B
Central African Republic

vs

Gabon
 
00:00 - 16/11 Bảng D
Nigeria

vs

Rwanda
 
00:00 - 16/11 Bảng A

vs

Gambia
 
00:00 - 16/11 Bảng G
Sierra Leone

vs

Zambia
 
00:00 - 16/11 Bảng B

vs

Lesotho
 
00:00 - 16/11 Bảng C

vs

Botswana
 
00:00 - 16/11 Bảng F

vs

Niger
 
00:00 - 16/11 Bảng C
Mauritania

vs

Cape Verde
 
00:00 - 16/11 Bảng F
Sudan

vs

Angola
 
00:00 - 16/11 Bảng H
DR Congo

vs

Ethiopia
 
00:00 - 16/11 Bảng H
Tanzania

vs

Guinea
 
00:00 - 16/11 Bảng K
Congo

vs

Uganda
 
00:00 - 16/11 Bảng K
South Africa

vs

South Sudan
 
00:00 - 16/11 Bảng L
Malawi

vs

Burkina Faso
 
00:00 - 16/11 Bảng J

vs

Zimbabwe
 
00:00 - 16/11 Bảng J
Kenya

vs

Namibia
 
00:00 - 16/11 Bảng L

vs

Burundi
 
00:00 - 16/11 Bảng I
Guinea-Bissau

vs

Mozambique
 
00:00 - 16/11 Bảng I
Mali

vs

Eswatini
 

Thứ 4 - 27/03

02:00 - 27/03 Play-off
South Sudan

0 - 0

Sao Tome and Principe
 

Thứ 3 - 26/03

23:00 - 26/03 Play-off
Liberia

0 - 0

Djibouti
 
22:00 - 26/03 Play-off
Mauritius

1 - 2

Chad
 
20:00 - 26/03 Play-off
Eswatini

2 - 2

Somalia
 

Không có trận đấu nào

Lịch thi đấu Can Cup 2024. Cập nhật bảng LTD Can Cup hôm nay được cập nhật theo thời gian thi đấu của giải đấu này. Theo dõi lịch thi đấu bóng đá cup quốc gia Châu Phi. Giải vô địch cấp quốc gia cao nhất tại Châu Phi.